Welkom

Welkom op de website van Avitron BV.

Avitron BV is opgericht in 1993. De bedrijfsnaam is een acroniem van Auditief, VIsueel en elekTRONica.

Oorspronkelijk richtte het Avitron zich volledig op ondersteunende hulpmiddelen voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking. In de loop der jaren zijn de activiteiten uitgebreid.
Wat altijd bewaard is gebleven is het uitgangspunt dat de geleverde goederen en diensten ten dienste moeten staan van de gebruiker, gericht moeten zijn op de bestaande (soms nog niet eens bewuste) behoeften en voorbereid moeten zijn op technieken of omstandigheden die nog gaan volgen.

Op basis van deze overtuiging heeft Avitron eigen activiteiten, maar ook enkele activiteiten die onder een handelsnaam worden uitgevoerd.

 

AVtel

biedt telefonie oplossingen op maat voor MKB en in de zorg. Optimale bereikbaarheid, rekening houdend met de specifieke wensen en omstandigheden van de vrager. Ook beeldtelefonie.

 

AVcomfort

biedt producten voor comfort in huis, zorg, scholen en bedrijven.

 

AVsolartech

geeft advies over en levert zonnepanelen met toegevoegde waarde. Advies m.b.t. EV en domotica ontbreekt bij de meeste aanbieders AVsolartech gaat verder en denkt mee over het opladen van auto’s, combineren met huisautomatisering en andere technieken die wellicht in de toekomst van toepassing zijn.

 

AVneurotech

levert hoogwaardige epilepsiesignalering, met name gericht op mensen die moeilijk of niet op medicatie ingesteld kunnen worden. De apparatuur merkt voorafgaand aan de aanval veranderingen in de hersenen op en alarmeert de drager of diens mantelzorgers over de op handen zijnde aanval, zodat tijdig een veilige situatie gecreëerd kan worden.

2019 en 2020 staat gepland voor introductie van de Earneuro techniek. Doel is het tijdig signaleren van epileptische aanvallen naar de gebruiker, maar ook de doorkoppeling naar een mantelzorger, partner of ander soort begeleider bij een aanval.

Het plan is om deze technologie ook voor andere toepassingen te gaan gebruiken, denk aan BCI (Brain Computer Interface) voor toetsenbord vervanging en invoer methode bij mensen met zware lichamelijk beperkingen, denk aan MS, ALS, Duchenne, dwarslaesie en vergelijkbare zware aandoeningen.

 

Avitron en de handelsnamen werken deels met eigen, deels met externe consultants.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons een e-mail sturen. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar:

Telefoon: 035 – 542 49 62